Warsztaty jak sama nazwa wskazuje to forma nauki, która kładzie akcent głównie na praktykę. Zajęcia polegają na ćwiczeniach oraz na aktywnym uczestnictwie w zajęciach. Warsztaty uwzględniają konfrontację poszczególnych osób, ich umiejętności i pomysłów. Nad sukcesem procesu kształcenia czuwa trener, który ma określony scenariusz przeprowadzenia zajęć oraz z góry określone cele.

CENA 150zł

Zajęcia teoretyczne obejmują :

1) uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

a)      "Psychologia", zajęcia prowadzi - psycholog praktyk specjalista, uprawniony do badań w zakresie psychologii transportu.

b)      "Metodyka nauczania" oraz "Prawo o ruchu drogowym" - zajęcia prowadzi mgr pedagogiki posiadający ponad 20 letnią praktykę w szkoleniu instruktorów , egzaminator państwowy dla kandydatów na kierowców, trener – instruktor nauk jazdy.

c)      "Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu" oraz "Bezpieczeństwo ruchu drogowego" - zajęcia prowadzi instruktor techniki jazdy posiadający ponad 30 letnią praktykę jako kierowca zawodowy, trener - instruktor nauki jazdy.

d)      "Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia" -zajęcia prowadzi wieloletni kierownik OSK, pedagog, posiadający długą praktykę jako trener - instruktor nauki jazdy.

RAZEM 6 godzin

2) omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców.

3) omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego.

SZKOLENIA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Zapraszamy na kursy:
- kwalifikacji wstępnej kat. C,CE,D,DE (kurs na przewóz osób i rzeczy)
- kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C,CE,D,DE (kurs na przewóz osób i rzeczy)
- szkolenia okresowe (kurs na przewóz osób i rzeczy)

Zajęcia prowadzimy tokiem indywidualnym (metodą e-learningu - zdalnego nauczania) w zależności od możliwości czasowych kursantów. Zaletą tej metody jest to, że osoba szkolona sama wybiera czas i częstotliwość szkolenia, nie powodując dzięki temu absencji w pracy.

Szkolenie, w pełni, przygotowuje do skutecznego zaliczenia egzaminu państwowego, w przypadku kursów kwalifikacji wstępnej (szkolenie okresowe nie jest objęte egzaminem końcowym). Program jest realizowany zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem, zakończony wydaniem zaświadczenia, na podstawie którego, wydawane jest prawo jazdy z odpowiednim wpisem uprawniającym do pracy na stanowisku kierowcy danej kategorii.


SZKOLENIA OKRESOWE (PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY)

SZKOLENIE OKRESOWE KAT. C, C+E, D, D+E

Zajęcia prowadzimy tokiem indywidualnym (metodą e-learningu - zdalnego nauczania) w zależności od możliwości czasowych kursantów.
Zaletą tej metody jest to, że osoba szkolona sama wybiera czas i częstotliwość szkolenia, nie powodując dzięki temu absencji w pracy.

Jak rozpocząć kurs: Z prawem jazdy, oraz dowodem osobistym zapraszamy na ul. Chramcówki 29 A w celu zapisania się na kurs.

Zakres szkolenia:
Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne trwające 35 godzin

Po zakończeniu, osoba szkolona otrzymuje świadectwo kwalifikacji, ważne 5 lat

W TRAKCIE SZKOLENIA OKRESOWEGO NALEŻY WYKONAĆ:
- badania lekarskie
- badania psychologiczne

Dbając o komfort i wygodę naszych klientów zapewniamy kompleksową obsługę badań.