Warsztaty jak sama nazwa wskazuje to forma nauki, która kładzie akcent głównie na praktykę. Zajęcia polegają na ćwiczeniach oraz na aktywnym uczestnictwie w zajęciach. Warsztaty uwzględniają konfrontację poszczególnych osób, ich umiejętności i pomysłów. Nad sukcesem procesu kształcenia czuwa trener, który ma określony scenariusz przeprowadzenia zajęć oraz z góry określone cele.

CENA 150zł

Zajęcia teoretyczne obejmują :

1) uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

a)      "Psychologia", zajęcia prowadzi - psycholog praktyk specjalista, uprawniony do badań w zakresie psychologii transportu.

b)      "Metodyka nauczania" oraz "Prawo o ruchu drogowym" - zajęcia prowadzi mgr pedagogiki posiadający ponad 20 letnią praktykę w szkoleniu instruktorów , egzaminator państwowy dla kandydatów na kierowców, trener – instruktor nauk jazdy.

c)      "Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu" oraz "Bezpieczeństwo ruchu drogowego" - zajęcia prowadzi instruktor techniki jazdy posiadający ponad 30 letnią praktykę jako kierowca zawodowy, trener - instruktor nauki jazdy.

d)      "Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia" -zajęcia prowadzi wieloletni kierownik OSK, pedagog, posiadający długą praktykę jako trener - instruktor nauki jazdy.

RAZEM 6 godzin

2) omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców.

3) omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego.

RAZEM 4 godziny

Zajęcia praktyczne obejmują następujące tematy:

1) przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych.
Po 1 godzinie słuchacz

2) przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców
Po 1 godzinie słuchacz

3) ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów.

RAZEM 2 godziny

Po zakończeniu warsztatów instruktor otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

Zapisz się