Kategorie prawa jazdy i warunki ich uzyskania.

Prawo jazdy, tak jak dowód osobisty, stało sie dokumentem powszechnym i niezbędnym do funkcjonowania w społeczeństwie. Dla pewnych osób to luksus umożliwiający korzystanie z własnego samochodu, dla innych - źródło utrzymania rodziny. W ostatnim czasie zasady uzyskiwania prawa jazdy uległy w ostatnim czasie istotnym zmianom za sprawą ustawy o kierujących pojazdami.

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia. Jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

  • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

Ponadto osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi udokumentować przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Jak rozpocząć kurs na prawo jazdy?

1. Wybierz termin i zapisz się na kurs prawa jazdy w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców.

2. Uzyskaj numer PKK w urzędzie (przeczytaj poniżej jakie dokumenty musisz złożyć) - zajmuje to tylko chwilę!

3. Przekaż numer PKK do naszej szkoły jazdy (mailowo bądź osobiście).

4. Możesz rozpocząć kurs w wybranym przez siebie terminie :).

Od 19 stycznia 2013 obowiązuje Ustawa o kierujących pojazdami i zmienił się sposób zapisu na kursy prawa jazdy. Zanim rozpoczniesz kurs, trzeba odwiedzić Starostwo by uzyskać PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) – jest to indywidualny numer nadawany w Starostwie każdemu kto ubiega się o zdobycie prawa jazdy na podstawie następujących dokumentów (składasz je przy pierwszej wizycie w urzędzie):

I. WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

1) Osoba pełnoletnia lub osoba, która w dniu rozpoczęcia kursu jest co najmniej 3 miesiące przed uzyskaniem wymaganego wieku odpowiednio dla kategorii B -18 lat, AM -14 lat,A1 -16 lat, A2- 18 lat, A- 24 lata.

2) Dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport .

3) Wypełnienie formularza oraz zapoznanie się z regulaminem.

II. SZKOLENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

1) Szkolenie teoretyczne i praktyczne obejmujące przepisy ruchu drogowego oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej w liczbie zgodnej z podstawą prawną.

2) Osoba Szkolona zobowiązana jest stawiać się na wszystkie szkolenia teoretyczne i praktyczne.

3) Uczestnik kursu może przystąpić do części praktycznej po